Arveskat i Grækenland: Arve- og gaveskatter 2010

Arve- og gaveskatter betales til staten og pålægges modtageren af arven/gaven. I modsætning til Danmark pålægges arve- og gaveskatter også ægtefællen.

Arve- og gaveskatter betales til staten og pålægges modtageren af arven/gaven. I modsætning til Danmark pålægges arve- og gaveskatter også ægtefællen, hvilket gør de danske beskatningsregler mere gunstige end de græske.

Regler for arveskatter:

Pligten til at betale skatten indtræder på dødstidspunktet og beskatningen afhænger af relationen mellem den afdøde og modtageren.

Kategori 1: ægtefælle, børn, børnebørn og forældre har et fradrag på Euro 95.000. Hvis arvens værdi overstiger denne grænse, skal der betales:

Type af arv Skatte %
Fast ejendom 1 %
Aktier 0,6 % /1,2 % (laveste beskatning, hvis aktierne er børsnoterede)
andet 10 %

Kategori 2: oldebørn, bedsteforældre, oldeforældre, søskende, stedsøskende, onkler, tanter, svigefamilien, børn fra forrige ægteskab indrømmes et fradrag på Euro 20.000. Hvis værdien af arv overstiger denne grænse, skal der betales:

Type af arv Skatte %
Fast ejendom 1 %
Aktier 1,2 % /2,4 % (laveste beskatning, hvis aktierne er børsnoterede)
andet 10 %

Kategori 3: andre

Beløb i EURO Skatte %
0-6.000   0 %
6.000-72.000 20 %
72.000- 267.000 30 %
Over 267.000 40 %

6.1 Regler for gaveskatter:

Pligten til at svare arveskat indtræde på erhvervelsestidspunktet og afhænger hvilken relation man har til gavegiveren.

Kategori 1 (se under arveskatter)

Beløb i EURO Skatte %
0-95.000    0%
95.000-120.000     5%
120.000- 265.000 10 %
Over 265.000 20 %

Kategori 2 (se under arveskatter)

Beløb i EURO Skatte %
0-20.000    0 %
20.000-75.000  10 %
75.000- 270.000 20 %
Over 270.000 30 %

Kategori 3 (se under arveskatter)

Beløb i EURO Skatte %
0-6.000   0 %
6.000-72.000 20 %
72.000- 267.000 30 %
Over 267.000 40 %