Lønmodtager i Grækenland

Hvis du skal arbejde i Grækenland, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som:

  • Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark
  • Husstand i Danmark eller ej
  • Arbejdet før eller ikke arbejdet før i Grækenland
  • Fast bolig i Grækenland eller pendler
  • Kort eller lang opholdsperiode i Grækenland
  • Arbejds- og opholdsmønster
  • Arbejdsgiver i Grækenland, Danmark eller tredjeland
  • Arbejde udføres onshore eller offshore
  • Udstationeret eller lokalansat
  • Undergivet dansk eller græsk social sikring

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 14 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at to kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, otte kombinationer er typisk  skatteneutrale, mens to kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Grækenland. En rådgivning, der sender dig ind i en af de to bedste skattemæssige situationer, vil du med sikkerhed blive glad for.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.