Ny og gunstig beskatning i Grækenland for tilflyttere

skat i Grækenland

Grækenland har med virkning fra 1. januar 2021 indført en særlig gunstig beskatning for ikke-bosiddende personer, som flytter til Grækenland. Har du ret til at komme under det nye beskatningssystem, vil du blandt andet kunne opnå 50 % reduktion i skatten.

Gælder den nye beskatning i Grækenland for dig?

Det er muligt at benytte det særlige beskatningssystem, hvis…

  • du ikke har været bosiddende i Grækenland i fem ud af de sidste seks år før flytningen.
  • du flytter dit skatteresidens fra en EU-stat eller et land, som Grækenland har administrative samarbejdsaftaler med.
  • du har et ansættelsesforhold med en græsk arbejdsgiver eller udøver forretningsmæssig virksomhed i Grækenland og deklarerer, at du vil bosætte dig i Grækenland i en periode på mindst to år.

Hvis du kan opfylde de nævnte betingelser, vil du opnå en 50% reduktion på din personlige indkomstskat og desuden en speciel social sikringsforpligtelse i op til syv år.

Dermed er Grækenland nu med i rækken af EU-lande, der har en særlig beskatningsordning for personer, der flytter til landet. Danmark har f.eks. en særlig forskerordning (kildeskattelovens §48E), der skal tiltrække højtuddannede. I den græske model er der ikke særlige krav om indkomststørrelse.

Den nye beskatning i Grækenland gælder for tilflyttere i en tidsbegrænset periode på op til syv år.

 

Har du styr på din selvangivelse 2020? Læs mere her…

Læs mere om udstationering her…

Har du brug for hjælp i forbindelse med flytning til Grækenland, hjælper vi dig gerne. Kontakt Inwema på info@inwema.dk.