Pensionsmodtager i Grækenland

Beskatningen af pensioner i Grækenland afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Grækenland, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem Grækenland og Danmark. I princippet kan Grækenland som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den græske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den græske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Grækenland af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i Grækenland med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i Grækenland.

For pensionsmodtagere med store pensionsindtægter, der stammer fra ikke-græske kilder, har Grækenland fra 2021 åbnet mulighed for under visse betingelser at opnå en proportionalskat på 7 % af pensionsudbetalingerne. Samtidig kan sådanne pensionsmodtagere undgå den særlige solidaritetsskat. Denne ordning kan dog ikke bruges af personer med pensioner fra danske kilder, idet dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Grækenland har tildelt Danmark beskatningsretten til danske pensionsudbetalinger.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.