Skattesystemet i Grækenland

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det græske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Grækenland?

Du bliver anset som bosat i Grækenland, hvis du har fast bopæl, primær bolig, sædvanlig bolig, hvis Grækenland er midtpunktet for dine livsinteresser eller hvis du opholder dig i Grækenland i en periode, der overstiger 183 dage.

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst. Den skattepligtige indkomst beskattes med mellem 22 og 45%. De 45 % nås ved en skattepligtig indkomst, der overstiger 40.000 euro.

Som bosiddende i Grækenland skal du ikke betale formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Grækenland, skal betale græsk indkomstskat med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.